mobi army, game avatar

Ngoại tệ
Loại Mua Bán
SJC 36,600 36,680
Nhẫn tròn H.T.V 35,720 36,170

Liên kết web
Thị trường chứng khoán
HoSTC HaSTC
MĂ£ CK TC Khớp lệnh +/-
GiĂ¡ KL
Hình ảnh

Giới thiệu

       Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Tây được thành lập trên cơ sở hợp nhất 02 đơn vị là Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Cần Thơ và Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Sóc Trăng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hợp nhất thông ngày 27/5/2006.       Trước khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, 02 đơn vị này là 02 nhà máy đều trực thuộc Tổng Công ty Bia-Rượu–NGK Sài Gòn (Sabeco), 100% vốn của Sabeco. Công suất lúc bấy giờ của Nhà máy Bia Sài Gòn-Cần Thơ là 25 triệu lít bia mỗi năm và Nhà máy Bia Sài Gòn-Sóc Trăng là 23 triệu lít.       Ngày 01/5/2005, 02 Nhà máy Cần Thơ và Sóc Trăng được chính thức chuyển đổi sang hình thức cổ phần, thành CTCP Bia Sài Gòn-Cần Thơ với vốn điều lệ là 90 tỷ đồng và CTCP Bia Sài Gòn-Sóc Trăng với vốn điều lệ là 55 tỷ đồng. Sabeco nắm 51% vốn điều lệ. Chi tiết

Tin mới nhất

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2012 Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây. Trân trọng kính chào. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV NĂM 2012 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây kính gửi đến Quý cổ đông Công ty Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV - Năm 2012. Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây. Trân trọng kính chào. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III - NĂM 2012

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III - NĂM 2012 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây kính gửi đến quý cổ đông Công ty Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III - Năm 2012. Quý cổ đông xem toàn bộ nội dung báo cáo tại đây. Trân trọng kính chào. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ IV - NĂM 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ IV - NĂM 2012 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây báo cáo tình hình quàn trị Công ty Quý IV - Năm 2012 Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây. Trân trọng kính chào. 

Video clip
Quảng cáo
Đối tác