mobi army, game avatar

Ngoại tệ
Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 66,400 67,000
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 55,250 56,250

Liên kết web
Thị trường chứng khoán
HoSTC HaSTC
MĂ£ CK TC Khớp lệnh +/-
GiĂ¡ KL
Hình ảnh
Công nghệ
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO SẢN XUẤT BIA - RƯỢU - NGK
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO SẢN XUẤT BIA - RƯỢU - NGK Trong sản xuất bia, do đặc thù về công nghệ nên lượng nước tiêu hao cao và lượng nước thải cũng lớn. Nước sử dụng cho sản xuất thường từ 4-11hl/hl bia, nhu cầu tiêu thụ của mỗi công đoạn là khác nhau, thông thường 2/3 lượng nước dùng trong quy trình công nghệ và 1/3 lượng nước còn lại sử dụng cho khâu vệ sinh thiết bị.. 


Video clip
Quảng cáo
Đối tác