mobi army, game avatar

Ngoại tệ
Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 64,600 65,600
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 50,150 50,950

Liên kết web
Thị trường chứng khoán
HoSTC HaSTC
MĂ£ CK TC Khớp lệnh +/-
GiĂ¡ KL
Hình ảnh
Tin tức
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2011
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2011 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý I - Năm 2011 Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU CỔ PHIẾU CÔNG TY
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU CỔ PHIẾU CÔNG TY Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây công bố danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan sở hữu cổ phiếu của Công ty. Quý cổ đông xem Danh sách tại đây. Trân trọng kính chào.
Kết quả kinh doanh 2008-2009
Kết quả kinh doanh 2008-2009
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau: Tên công ty    : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY Trụ sở chính   : Đường số 2, KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ Điện thoại       : 0710.3384333             Fax: 0710.3843222
Giải trình lợi nhuận năm 2010
Giải trình lợi nhuận năm 2010 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây xin giải trình lợi nhuận năm 2010 tăng trên 10% so với năm 2009: - Sản lượng tiệu thụ tăng: 7.024.105 lít so với năm 2009; - Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm bia giảm từ 75% xuống còn 45%, nhưng giá tính thuế tăng (Thuế tiêu thụ đặc biệt được nộp theo giá bán ra của Công ty mẹ); - Giá vật tư đầu vào giảm (đặc biệt là các nguyên liệu vật tư chính); - Giá bán sản phẩm bia Sài Gòn 355 tăng 10%, giá bán sản phẩm bia SG 450 giảm 10% Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - BÀ CHUNG THỊ BẠCH
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - BÀ CHUNG THỊ BẠCH Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây trân trọng thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty của người có liên quan: Tên người thực hiện giao dịch: Chung Thị Bạch Mã chứng khoán giao dịch: WSB Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.800 CP


Video clip
Quảng cáo
Đối tác