mobi army, game avatar

Ngoại tệ
Loại Mua Bán
SJC 39,350 39,750
Nhẫn tròn H.T.V 39,350 39,750

Liên kết web
Thị trường chứng khoán
HoSTC HaSTC
MĂ£ CK TC Khớp lệnh +/-
GiĂ¡ KL
Hình ảnh
Tin tức
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau: Tên công ty    : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TÂY Trụ sở chính   : Đường số 2, KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ Điện thoại       : 0710.3384333             Fax: 0710.3843222
Giải trình lợi nhuận năm 2010
Giải trình lợi nhuận năm 2010 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây xin giải trình lợi nhuận năm 2010 tăng trên 10% so với năm 2009: - Sản lượng tiệu thụ tăng: 7.024.105 lít so với năm 2009; - Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm bia giảm từ 75% xuống còn 45%, nhưng giá tính thuế tăng (Thuế tiêu thụ đặc biệt được nộp theo giá bán ra của Công ty mẹ); - Giá vật tư đầu vào giảm (đặc biệt là các nguyên liệu vật tư chính); - Giá bán sản phẩm bia Sài Gòn 355 tăng 10%, giá bán sản phẩm bia SG 450 giảm 10% Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - BÀ CHUNG THỊ BẠCH
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - BÀ CHUNG THỊ BẠCH Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây trân trọng thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty của người có liên quan: Tên người thực hiện giao dịch: Chung Thị Bạch Mã chứng khoán giao dịch: WSB Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.800 CP
Báo cáo tài chính năm 2010
Báo cáo tài chính năm 2010 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây
Báo cáo thường niên năm 2010
Báo cáo thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây trân trọng gửi đến Quý cổ đông Công ty báo cáo thường niên năm 2010 Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2012 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2012 Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây. Trân trọng kính chào.


Video clip
Quảng cáo
Đối tác