mobi army, game avatar

Ngoại tệ
Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 64,600 65,600
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 50,150 50,950

Liên kết web
Thị trường chứng khoán
HoSTC HaSTC
MĂ£ CK TC Khớp lệnh +/-
GiĂ¡ KL
Hình ảnh
Tin tức
Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây năm 2009
Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây năm 2009 Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây năm 2009 đã được kiểm toán Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây(Nguồn: Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Tây
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây kính gửi đến Quý cổ đông Công ty Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 Quý cổ đông xem toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2011 tại đây Quý cổ đông xem toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011 tại đây Trân trọng kính gửi.
Ông Nguyễn Văn Đồi – Thành viên HĐQT Công ty đăng ký mua 360.000 cổ phiếu
Ông Nguyễn Văn Đồi – Thành viên HĐQT Công ty đăng ký mua 360.000 cổ phiếu   Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Đồi Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 - Năm 2010
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 - Năm 2010 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây bất thường lần 1 - Năm 2010 đã nhất trí thông qua các nội dung sau: 1. Đại hội nhất trí thông qua chủ trương triển khai dự án đầu tư mới và di dời Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng vào Khu công nghiệp An Nghiệp, tỉnh Sóc Trăng. 2. Đại hội nhất trí thông qua chủ trương lập dự án sử dụng diện tích đất cũ của Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng để xây dựng khu dân cư phù hợp với quy hoạch của tỉnh Sóc Trăng.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - NĂM 2011
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II - NĂM 2011 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính Quý II - Năm 2011 Quý cổ đông xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ I NĂM 2012
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ I NĂM 2012 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây báo cáo tình hình quản trị Công ty quý I năm 2012. Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây. Trân trọng kính chào.


Video clip
Quảng cáo
Đối tác