mobi army, game avatar

Ngoại tệ
Loại Mua Bán
SJC 39,350 39,750
Nhẫn tròn H.T.V 39,350 39,750

Liên kết web
Thị trường chứng khoán
HoSTC HaSTC
MĂ£ CK TC Khớp lệnh +/-
GiĂ¡ KL
Hình ảnh
Tin tức
THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - BÀ CHUNG THỊ BẠCH
THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - BÀ CHUNG THỊ BẠCH Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây trân trọng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan: Tên người thực hiện giao dịch: Chung Thị Bạch Mã chứng khoán giao dịch: WSB Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Ngọc Huyện Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban kiểm soát Công ty
Báo cáo tài chính Quý IV - Năm 2010
Báo cáo tài chính Quý IV - Năm 2010 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây xin báo cáo đến Quý cổ đông Công ty kết quả sản xuất kinh doanh quý IV - Năm 2010 Xem toàn bộ nội dung văn bản tại đây
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ I NĂM 2011
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY QUÝ I NĂM 2011 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Tây báo cáo đến Quý cổ đông tình hình quản trị Công ty Quý I - Năm 2011 Quý cổ đông xem toàn bộ nội dung báo cáo tại đây Trân trọng kính báo.
Bà Chung Thị Bạch - người có liên quan với Thành viên Ban kiểm soát Công ty - đăng ký mua 4.000 cổ phiếumừng sinh nhật CBCNV Công ty sinh trong tháng 6
Bà Chung Thị Bạch - người có liên quan với Thành viên Ban kiểm soát Công ty - đăng ký mua 4.000 cổ phiếu Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây (MCK: WSB) Tên người thực hiện giao dịch: Chung Thị Bạch Mã chứng khoán giao dịch: WSB Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Ngọc Huyện Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
Báo cáo tài chính Quý III - Năm 2010
Báo cáo tài chính Quý III - Năm 2010 Tải về các báo cáo tài chính Báo cáo Kết quả kinh doanh Bảng cân đối kế toán Báo cáo khấu trừ thuế. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo tình hình nộp thuế Bảng thuyết minh báo cáo tài chính Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh Quý III-Năm 2010
Thông báo lấy ý kiến thông qua chủ trương đầu tư
Thông báo lấy ý kiến thông qua chủ trương đầu tư Hội đồng quản trị Công ty trình và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau đây: Thông qua chủ trương đầu tư mới và di dời NM Bia Sài Gòn - Sóc Trăng vào KCN An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Thông qua chủ trương lập dự án sử dụng diện tích đất cũ của Nhà máy Bia Sài Gòn - Sóc Trăng để thành lập Khu Dân Cư phù hợp với quy hoạch của tỉnh Sóc Trăng


Video clip
Quảng cáo
Đối tác